• برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Argox سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Honeywell سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترSewoo مدل LK-B10 سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترSewoo مدل LK-B24 سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترSewoo مدل LK-B230 سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Toshiba سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Zebra سری ZT با قابلیت‌های جدید – سازگار با ویندوز 8 و ویندوز 10 اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Zebra سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود درایور لیبل‌پرینترهای Zebra سری ZxM سازگار با تمامی نسخه‌های ویندوز اینجا کلیک کنید.