• برای دانلود نرم‌افزار تنظیم شبکه و سایر تنظیمات تخصصی لیبل‌پرینترهای Honeywell اینجا کنید.
  • برای دانلود نرم‌افزار تنظیم شبکه لیبل‌پرینترهای Sewoo – مدل LK-B24 و LK-B230 II اینجا کنید.
  • برای دانلود نرم‌افزار تنظیم شبکه فیش‌پرینترهای Sewoo و لیبل‌پرینترهای مدل LK-B10 و LK-B230 اینجا کنید.
  • برای دانلود نرم‌افزار تنظیم شبکه و سایر تنظیمات تخصصی لیبل‌پرینترهای Toshiba اینجا کنید.
  • برای دانلود نرم‌افزار تنظیم شبکه و سایر تنظیمات تخصصی لیبل‌پرینترهای Zebra اینجا کنید.