باورهای حرفه‌ای سازمان زبراسیا

 

تضمین کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان

بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات براساس بازخوردهای مشتریان

تعهد حرفه ای در قبال انجام بموقع کار

رعایت نظم و انضباط کاری

ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان

رعایت حقوق معنوی مشتریان

حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان

صبر و بردباری در ارتباطات داخلی و خارجی

احترام به رقباء و سایر شرکتهای فعال در این حوزه کسب و کار