باورهای حرفه‌ای سازمان زبراسیا:

  • تضمین کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان
  • بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات براساس بازخوردهای مشتریان
  • تعهد حرفه ای در قبال انجام بموقع کار
  • رعایت نظم و انضباط کاری
  • ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان
  • رعایت حقوق معنوی مشتریان
  • حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان
  • صبر و بردباری در ارتباطات داخلی و خارجی
  • احترام به رقباء و سایر شرکتهای فعال در این حوزه کسب و کار
شرکت زبراسیا