ارزش‌های محوری سازمان زبراسیا:

  • اهتمام در کسب رضایت و جلب اعتماد مشتریان از طریق انجام فعالیت‌ها در مناسبترین سطح کیفی
  • توجه به نیروی انسانی به عنوان ارز‌شمندترین سرمایه سازمان و برنامه‌ریزی برای توسعه کیفی آن
  • بازنگری مستمر در ساختار سازمان، سیستم‌ها و روش‌ها جهت افزایش ارزش افزوده در فرایندهای سازمان
  • بکارگیری فن‌آوری‌های روز جهان در طراحی سیستم‌ها و ارائه راهکارها
  • ساختار سازمانی دانایی‌ محور، یادگیرنده، خلاق و نوآور
  • همکاری با سازمان‌ها و مشاورین متخصص
شرکت زبراسیا