برای آموزش نحوه صحیح بارگذاری لیبل و ریبون در چاپگرهای هانیول  PC42t توجه شما را به مشاهده این ویدئو آموزشی جلب می‌نماییم:

قبل از شروع به بارگذاری لیبل و ریبون در چاپگرهای هانیول  PC42t :

 

نوار چسب، لیبل و ریبون را در دسترس خود قرار دهید.

 

نکات اصلی که در بارگذاری چاپگرهای هانیول  PC42t  باید به خاطر داشته باشید عبارتند از:

1- در هنگام لود دستگاه از زیورآلات فلزی استفاده ننمایید.
2- برای ثابت کردن ریبون از نوار چسب استفاده نمایید.
3- برای ثابت کردن لیبل از نوار چسب استفاده نمایید.
4- به دلیل حساس بودن هد دستگاه حتما از اتصال به زمین و جلوگیری برای انتقال الکتریسیته ساکن اطمینان حاصل نمایید.

 

محل دقیق قرار گرفتن سنسور honeywell pc42t