برندها

شرکت زبراسیا ارائه دهنده تخصصی راهکارهای پویا، جامع و اثربخش با استفاده از تکنولوژی‌های شناسایی خودکار و جمع‌آوری داده‌ها (AIDC) از قبیل بارکد، کارت هوشمند و RFID در زمینه‌های مختلف به ویژه ردیابی و مدیریت اطلاعات در زنجیره‌های تامین است.
رسالت این شرکت، کمک در افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی از طریق ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی ایشان به نسل چهارم و ایجاد بستر مناسب در بکارگیری تکنولوژی ردیابی و شناسایی خودکار در کسب و کار ایشان است، که با الگو قرار دادن شرکت‌های سرآمد این زمینه در دنیا و با استفاده از دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و تلفیق دانش مهندسی صنایع، نرم‌افزار و سخت‌افزار، به صورتی کاملا کاربردی، به ارائه خدمت در این زمینه می‌پردازد.

فعالیت‌های راهکار محور در زبراسیا

همراهی تا بهره‌برداری کامل

دامنه خدمات زبراسیا از شناخت و بررسی دقیق نیازهای مشتریان تا ارائه راهکارهای صحیح، امکان‌سنجی استفاده از راهکارها، تامین سیستم‌های مورد نیاز، اجرا و پیاده سازی کامل راهکارها، آموزش و پشتیبانی کاربران و همچنین یکپارچه ‌سازی سیستم‌ها گسترش دارد.
راهکارهای زبراسیا به سبب بکارگیری تجهیزات تخصصی AIDC در جهت گردآوری و انتقال الکترونیکی داده‌ها، بی‌تردید می‌تواند اثربخشی مطلوب و قابل توجهی در مدیریت اطلاعات مربوط به هریک از حوزه‌های زیر ایجاد کند.