شناسایی و ردیابی فرش دستباف ایرانی

شناسایی و ردیابی فرش دستباف ایرانی فرش دستباف ایران، نماد هنر و فرهنگ اصیل ایرانی و به یقین زیباترین و ارزشمندترین نوع فرش در جهان است که پتانسیل قابل توجهی در ارزآوری از طریق صادرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های مختلف تولید، بازاریابی و فروش دارد. مسلما توجه ویژه به این موضوع می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی غیرقابل انکاری در این هنر-صنعت ملی بوجود آورد. متاسفانه بنا به دلایل…

Read More