تماس با زبراسیا:

تلفن:  44237556 (021)

پست الکترونیک:  info@zebrasia.com

نشانی:  تهران، صادقیه، بزرگراه جلال آل احمد، خیابان ارمکان 3، نبش کوچه یکم، ساختمان زبراسیا