تلفن:  44237556 (021)

پست الکترونیک:  info [at] zebrasia . com

نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خیابان ارمکان 3، نبش کوچه یکم، ساختمان زبراسیا