سیستم‌های شناسایی خودکار

شناسایی خودکار

در فرآیند اتوماسیون، تبدیل وقایع و موجودیت‌های فیزیکی به داده‌ها و اطلاعات قابل پردازش توسط رایانه، برعهده سیستم‌های شناسایی خودکار است. انواع حسگرها با قابلیت شناسائی پارامترهای مختلف بصورت منفرد ویا در قالب تجهیزات مستقل این وظیفه را برعهده دارند. در سال‌های اخیر سیستم‌های شناسائی خودکار (Auto-ID) با استقبال زیادی ازسوی صنایع گوناگون و مجموعه‌های مختلف تجاری، خدماتی، درمانی، نظامی و…  جهت دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات انسان، کالا…

Read More