نمایندگان زبراسیا

دستگاه بارکدخوان یا اسکنر بارکد یک وسیله انتقال الکترونیکی داده‌ها به کامپیوتر است. این دستگاه از یک منبع نوری، لنز و حسگر مترجم نور تشکیل شده است تا بتواند بوسیله امواج نور بارکدها را تشخیص، قرائت و رمزگشایی کند.

بارکدخوان‌ها ضمن افزایش سرعت در ورود اطلاعات به سیستم‌های رایانه‌ای باعث کاهش چشم‌گیر خطاهای ناشی از ورود دستی اطلاعات می‌شوند. از این رو استفاده از آن در زمینه‌های مختلف صنعتی، فروشگاهی، خدماتی، بیمارستانی و … به شدت توصیه شده است.